Eesti Keskerakond esitas Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõusse kolm muudatusettepanekut, millest tähtsaim oleks vabastanud isikud, kes on omandanud põhi-, või keskhariduse Eesti riikliku õppekava järgi, põhiseaduse ja kodakondsusseaduse eksamist. Ida-Virumaalt Riigikokku valitud saadiku Eldar Efendijevi sõnul on taoline muudatus õigustatud, kuna koolis ühiskonna- ja kodanikuõpetusetundides sooritatud hindelised kontrolltööd on piisavaks tõestuseks noorte Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmisest.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus, mis oleks andnud omavalitsuse noortevolikogu liikmele õiguse kuuluda vähemalt ühte volikogu poolt moodustatud komisjoni, ei leidnud koalitsioonisaadikute toetust. Riigikogu liikme Tarmo Tamme sõnul on aga noorte senisest suurem kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandil lausa hädavajalik.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed külastasid Politsei- ja Piirivalveameti Värska kordonit, kus tutvusid piirivalve töö ning riigipiiri olukorraga.

Loe edasi

Riigikogu liige Urbo Vaarmann esitas põllumajandusminister Ivari Padarile üle arupärimise, milles saadik nõuab selgitusi põllumajandusminister Padari ja väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sullingu vahelistele eriarusaamadele, mis puudutavad kaupade Valgevenesse eksportimist.

Loe edasi

Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Valeri Korbi sõnul võttis ta Viru Keemia Grupi uudise kahe tehase sulgemisest vastu tõelise raskustundega südames. Ida-Virumaalt Riigikokku valitud saadiku sõnul on iga koondamine regioonile raske ning nende vältimiseks peaks valitsus ettevõtjatega senisest enam koostööd tegema.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täna seadusmuudatuse, mis tagaks vanaduspensionäridele abikaasa surma korral lesepensioni. Pensioni saamise tingimuseks on, et abielu peab olema kestnud vähemalt 16 aastat ning koos on kasvatatud vähemalt ühte last. Eelnõu algataja Mihhail Stalnuhhini sõnul suurendab antud seadus üksikute pensionäride sissetulekut ja aitab väärtustada abielu. Stalnuhhini sõnul tuli ettepanek taolise eelnõu tegemiseks otse inimestelt, nimelt pöördus saadiku poole antud teemal üle 700 narvalase.

Loe edasi

Esmaspäeva õhtul kogunenud Keskerakonna juhatus arutas muude küsimuste hulgas professor Ülle Madise võimalikku kandidatuuri õiguskantsleri kohale ning otsustas seda toetada.

Loe edasi

Riigikogu liige Enn Eesmaa sõnas parlamendis toimunud parvlaevahanke teemalisel arupärimisel, et Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi omavahelised arusaamatused ei tohi seada ohtu parvlaevaühenduse hanke läbiviimist.

Loe edasi

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar rõhutas tänasel erakonna volikogu istungil, et vaid Keskerakond suudab kevadistel parlamendivalimistel pakkuda tõsist alternatiivi Reformierakonnale.

Loe edasi

Keskerakonna juht Edgar Savisaar analüüsis julgeolekupoliitika küsimusi oma täna peetud ettekandes Keskerakonna volikogu istungil. Savisaar rõhutas, et väikeriigina on meie huvi rahu ja dialoog.   

Loe edasi

Täna Sillamäel toimuval Keskerakonna volikogu istungil peetud ettekandes käsitles Keskerakonna esimees Edgar Savisaar poliitilist olukorda valimiste eel, analüüsis konkurentide olukorda ja käsitles kevadiste parlamendivalimiste põhiküsimusi.

Loe edasi

Tallinna linn tagab järgmisel aastal lasteaiakoha munitsipaallasteaias kõigile järjekorras olevatele lastele, seda nii aia- kui ka sõimerühmades.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar märkis, et tuleva aasta prioriteet on kaotada lasteaedade järjekorrad ja tagada igale lapsele munitsipaallasteaiakoht. „Järgmisel aastal valmib renoveeritav Tallinna 26. Lasteaed, kuhu muuhulgas ehitatakse ka ruumid kahe uue rühma jaoks. Uue lasteaia tarbeks renoveeritakse Koidula tänav 23 asuv hoone 120 kohaga. Nõmmel on aga kavas renoveerida aadressil Pihlaka tänav 10 olev hoone, ühtlasi renoveeritakse  Järveotsa tee 33 maja Haabersti linnaosas,“ täpsustas linnapea.  

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas riigieelarve kolmandaks lugemiseks seitse muudatusettepanekut, mis hõlmavad endas koolitoidu rahastamise suurendamist, maakonnaliinidel tasuta bussiliikluse tagamist, põllumeestele täiendava 23 miljoni euro suuruse toetuse eraldamist, kohalike teede korrashoiu rahastamist ning Politsei- ja Piirivalveameti töötajate palgatõusu. Täiendava muudatusettepanekuna näeb Keskerakond ette ka riigikontrollile valitsuse reservist 250 tuhande euro eraldamist, et tagada riigikaitsekulutuste auditeerimise võimekus.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas andis kodanikupäeva hommikul ühiskonnaõpetuse tunni Loksa Gümnaasiumi õpilastele ning kohtub hiljem Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilastega, et ühiselt kodanikuühiskonna teemal arutada.

Loe edasi

Keskerakonna aseesimees Enn Eesmaa teeb Keskerakonna juhatusele ettepaneku lisada erakonna valimisplatvormi punkt tasuta laevaliikluse tagamiseks ning selle sageduse suurendamiseks ka Hiiu- ja Saaremaa vahel.

Loe edasi

Eesti Keskerakonnaga otsustas liituda Kuressaare Linna Noortekogu esimees Maikel Lätt, kes leiab, et Eesti vajab nooruslikumaid, sotsiaalsemaid ja julgemaid otsuseid. 

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratase sõnul tuleb Eesti riigil aktiivsemalt panustada liiklusohutusse, paigaldades suuremate maanteede äärde piirdeaedu.

Loe edasi

Riigikogu õiguskomisjoni liige Mihhail Korb sõnas Riigikogus toimunud „Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamise“ arutelul, et Eesti inimesed tahavad kanda suuremat vastutust selle ühiskonna eest, kus nad elavad.

Loe edasi

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom nentis, et Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri maksuskandaali  tekkimine ei tohiks Euroopa Parlamenti üllatada, sest Luksemburgi maksusüsteem võimaldabki suurettevõtetele väga  madalaid maksumäärasid pakkuda.  

Loe edasi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Lauli hinnangul peaks riiklik matusetoetus olema tagatud kõigile, mitte olema vaid vajaduspõhine. Sellisena näeb matusetoetust ette täna parlamendis teise lugemise läbinud matusetoetuse seaduseelnõu. Saadiku sõnul tuleks Eestis taastada matusetoetus sellisel kujul nagu ta oli enne ära kaotamist 2009. aastal.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson sõnas täna töövõimereformi ümbritsevat temaatikat kommenteerides, et valest otsast alguse saanud reform ei saagi jõuda loogilise lõpptulemuseni. Saadiku hinnangul tuleb reformiga aeg maha võtta ning hoolikalt läbi mõelda kõik järgnevad sammud.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on esitanud tuleva aasta riigieelarvesse muudatusettepaneku, millega muudetaks bussiliiklus maakonnaliinidel üle kogu Eesti reisijatele priiks. Keskfraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul aitab antud samm kaasa maaelu taaselustamisele.

Loe edasi

Riigikogu liige Priit Toobal leiab, et sotsist minister Helmen Kütt viib nii töövõimereformi kui ka lastekaitseseadusega ellu Reformierakonna poliitikat ning ei suuda sotsiaaldemokraatide ideid kaitsta. 

Loe edasi

Eesti Keskerakond soovib kõigile isadele kaunist ja meeleolukat isadepäeva!

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja toimunud Tallinna elamumajanduskonverentsil. Euroopa rohelise pealinna algatajana käsitles ta oma ettekandes Tallinna kandideerimist roheliseks pealinnaks ning tõi välja varasemate tiitlivõitjate positiivseid kogemusi.

Loe edasi

Keskerakond on ainus parlamendipartei, kes taotleb tuleva aasta riigieelarves kodumaistele põllumeestele täiendava üleminekutoetuse maksmist selle maksimaalses ulatuses. Ühtlasi taunib Keskerakond Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonivalitsuse põllumajandusele hävitavalt mõjuvat plaani mitmekordistada riigilõivud.

Loe edasi

Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson ja Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastasid täna Hiiumaad. Simson ja Ratas andsid ühiskonnaõpetuse tunni Käina Gümnaasiumis ja Kärdla Ühisgümnaasiumis, tutvusid Kärdla politseijaoskonna tööga ning külastasid kohalikke ettevõtteid. Saadikute hinnangul tuleb järgmise aasta riigieelarves eraldada täiendavaid vahendeid siseturvalisuse parandamiseks ning regionaalse tasakaalu tagamiseks.

Loe edasi

Keskerakonnaga on otsustanud liituda Saaremaa ajakirjanik ja õpetaja Janne Nurmik, kes kandideerib ka kevadistel parlamendivalimistel Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas Riigikokku. Nurmik rõhutab, et soovib kaasa aidata sellele, et nii suure toetusega erakond kui Keskerakond saaks valitsuses oma programmilisi põhimõtteid rakendada. 

Loe edasi

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid valiti kodanike ja erakonna vahelise hea suhtluse edendajana Euroopa Regioonide Komitee ALDE fraktsiooni poolt vastava auhinna viie finaalkandidaadi sekka. 

Eesti poolt esitas Karilaidi kandidatuuri Brüsseli Regioonide komiteele üles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas lausus, et ootab täna parlamendis toimuvalt olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast“ arutelult sisulisi ettekandeid, millele peavad järgnema ka reaalsed sammud töövõimereformi täiustamiseks. 

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas tänasel istungil seadusmuudatuse, millega saavad õigeusklike jõulud ehk 7. jaanuar ning ka ülestõusmispühade 2. püha riigipühadeks. Riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini sõnul on antud muudatustele omapoolset toetust avaldanud ka Eesti Kirikute Nõukogu.
 

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon plaanib alanud nädalal algatada seadusemuudatuse, mis lükkaks edasi kerge kütteõli aktsiisitõusu. Tänase seisuga on odavamat kerget kütteõli majapidamiste küttesüsteemides lubatud kasutada käimasoleva kütteperioodi lõpuni, ehk 1. maini 2015. Samas on näiteks Eesti Linnade Liit teinud ettepaneku lükata erimärgistatud vedelkütuse aktsiisitõus aastasse 2018.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas rõhutas, et Eesti maapiirkondade ääremaastumine on jõudnud kriitilisele tasemele ning vajab riiklikku sekkumist. Võimaliku lahendusena pakub Ratas välja regionaalpoliitika valdkonnaga tegeleva asepeaministri ametikoha loomist.

Loe edasi

Reedel, 31. oktoobril avati Tallinnas Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi (KE) Eesti büroo. 

 

Oma avamiskõnes tuletas Toom kohalviibijatele meelde, et Keskerakond oli saanud Europarlamendi valimistel ülikaaluka mandaadi – Keskerakonna kandidaatide poolt hääletas pea iga neljas valija. „Kuid suur usaldus eeldab ka suuremat sorti vastutust, mis tähendab minu puhul seda, et tööd tuleb teha nii Brüsselis kui ka Eestis. Europarlament ei tohi jääda kaugeks ja arusaamatuks Eesti inimestele,“ ütles Toom. „Eesti on esindatud Euroopa Parlamendis kümme aastat, kuid selle aja jooksul vaid kaks kaheteistkümnest saadikust panustasid sellesse, et avada büroo oma lähetusriigis. See pole aus - valijal peab olema võimalus suhelda oma saadikuga, poliitiku jaoks on aga ülioluline hoida sidemeid oma riigi inimestega“.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon plaanib tuleva aasta riigieelarvesse teha muudatusettepaneku, millega tagataks Eesti põllumeestele 23 miljoni euro suurune otsetoetus. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul on väljakujunenud ebakindlas turusituatsioonis kohustus lõpetada olukord, kus Eesti põllumehed on ilma toetustest, mida makstakse lähinaabrite juures.

Loe edasi

Täna Stenbocki maja ees toimunud piketil nõudsid Eesti Keskerakonna Noortekogu liikmed, et riik hakkaks tõsisemalt tegelema kommertspankade kasumi maksustamise teemaga ning loodaks riiklik pangaautomaatide süsteem.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas rõhutas tänases Vikerraadio saates Opositsioonitund, et lähenevate Riigikogu valimiste põhiteemaks on sündide arvu suurendamine ja inimeste väljarände pidurdamine.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul ei tule tänane uudis Estonian Airi müümisest AS Infortar Grupile talle üllatusena. Simsoni sõnul on valitsus otsinud juba pikemat aega erainvestorit, kes aitaks päästa madalseisus lennufirma ning vabastaks valitsuse vastutusest.

Loe edasi

Eesti Keskerakond avaldab kaastunnet esmaspäeval Paala Kooli tragöödias hukkunud õpetaja lähedastele ning kogu kooliperele. 

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul ei olnud peaminister Taavi Rõivasel enam muud varianti, kui taandada Jürgen Ligi rahandusministri positsioonilt. Kohatute väljaütlemistega Ligi oli oma vabanduste normi ammendanud. Reformierakond jäi üksi ning probleemi eitamine oleks viinud vaid umbusaldushääletuseni Riigikogus.

Loe edasi

Tallinna abilinnapea Merike Martinson leiab, et justiitsminister Andres Anvelti kriitika Tallinna linna ideele alkoholi kättesaadavust piirata, ei ole õigustatud.

 

Loe edasi

Tänavu oktoobris jõudis avalikkuseni uudis, et Haigekassa kaalub alates 2016. aastast kõikide eriarstide puhul saatekirja kohustuslikuks muutmist. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Lauli sõnul muudab see meie niigi pikad ravijärjekorrad veelgi hullemaks.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratase sõnul on Jürgen Ligi poolne Jevgeni Ossinovskit mõnitav sõnavõtt solvav kõigile Eestimaa inimestele ning rahandusminister peab kaaluma tagasiastumist. 

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ei toetanud täna Sotsiaaldemokraatliku erakonna algatatud eelnõu, millega muudeti Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi esitamise korda selliselt, et enne esindaja määramist peaks kandidaat osalema Riigikogu ees arutelul. Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikme Priit Toobali sõnul on antud ettepanek vaid demokraatia mängimine ning reaalse muudatuse tagaks see, kui parlamendile antaks ka voliniku kandidaadi nimetamise õigus.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson sõnas täna parlamendis toimunud riigieelarve arutelul, et 2015. aasta eelarve on koostatud vaatega valimistele. Simsoni sõnul võivad tuleval aastal läbi viidavad suuremad muudatused tähendada seda, et järgnevates eelarvetes tuleb kulutustega tagasi tõmmata.

Loe edasi

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikme Priit Toobali sõnul peaks Eesti piiril toimuv olema tõsiseks äratuskellaks vabariigi valitsusele, kes ei ole kontrolljoone väljaehitamist senini tõsiselt võtnud. Pidevad ebaseaduslikud piiriületused ning ennekõike Eston Kohveri röövimine näitavad meie piiri tegelikku „tugevust“.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis majandus- ja taristuminister Urve Palole üle arupärimise, kus oodatakse vastuseid parvlaevaliiklust ümbritsevatele mureküsimustele. Keskerakonna aseesimehe Enn Eesmaa sõnul tuleb parvlaevade hankega üleskerkinud probleemid kiirelt lahendada, vastasel juhul külvatakse saarte inimeste hulgas vaid ebakindlust ja asjatud paanikat.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon plaanib tuleval nädalal algatada seadusemuudatuse, millega vabastataks erisoodustusest need tööandja kulutused, mis on otseselt seotud töötaja või teenistuja spordiga tegelemise kulude katmisega. Seda tingimusel, et kalendriaastas ei ületa summa 500 eurot töötaja kohta.

Loe edasi

Lauri Laasi ja Priit Toobal kinnitavad, et kaebavad tänase Harju Maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse.

“Oleme jätkuvalt seisukohal, et pole seadust rikkunud ning tegemist on poliitilise protsessiga. Viime asja edasisele arutamisele ringkonnakohtusse, ja loomulikult taotleme õigeksmõistmist,” rõhutasid Laasi ja Toobal.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Kadri Simsoni sõnul on Jüri Ratase otsus kandideerida Keskerakonna ridades Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas ainuõige samm. Simson märkis, et  tegemist on ringkonnaga, kus lähevad vastamisi Eesti tipp-poliitikud.

Loe edasi

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Priit Toobal leiab, et valitsuse tänane otsus keelata avalikus kohas alkoholi tarbimine on Eesti jaoks hädavajalik otsus. Samas märgib Toobal, et avalik alkoholitarbimise lubamine oli valitsuse poolt ränk viga.

Loe edasi

„Paljud erakonnakaaslased on teinud mulle ettepaneku kandideerida neil valimistel Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas, kus konkureerib enamik peaministrikandidaate ning mitmed erakonna juhid. Spordimaailmast võrdlust tuues võiks seda nimetada Eesti meistriliigaks. Kaalusin ettepanekut väga põhjalikult ning meeskonnamängijana otsustasin tõsise väljakutse vastu võtta,“ teatas Jüri Ratas.

Loe edasi

Eesti Keskerakonna valimisnimekirjaga Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal liitus kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. 

“Mul on teadmisi ja kogemusi kultuuri ning hariduse valdkonnas, mida saaksin Riigikogu töös kasutada. Arusaadavalt on just kultuuriteemad mulle kõige südamelähedasemad,” rääkis Kuuskemaa, “Enn Eesmaa ja Jaanus Karilaidiga ühes ringkonnas lähen valimistele vastu väga hea meelega. Meil on ühine soov kaitsta rahvuslikke huve koos tugeva majandusega.” 

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni hinnangul on positiivne, et täna avaldatud Eesti Tööandjate Keskliidu manifest tõstab esile tööinimese, kelle tervisesse ja tarkusesse peaksid nii ettevõtjad kui ka riik olema valmis rohkem panustama.

Loe edasi

Riigikogu õiguskomisjoni liige Mihhail Korb sõnas täna parlamendis toimunud õiguspoliitika arengusuundade arutelul, et Eesti õigussüsteemis tuleb senisest enam tähelepanu pöörata üksikvanemate muredele. Saadiku sõnul on üksikvanemad meie ühiskonnas niigi vähe kaitstud ning teise kohustatud osapoole abita on pea võimatu toime tulla.

Loe edasi

Eesti Keskerakonna juhatus otsustas valimisringkondade esinumbrite kandidaate 2015. aasta 1. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks. Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas on esinumber Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar. 

Loe edasi

Keskerakonna juhatuse liikme Jaanus Karilaidi sõnul puhastas Keskerakonna peaministrikampaania Eesti poliitika õhku ja eraldas terad sõkaldest. 

Loe edasi

Pühapäeval, 12. oktoobril kogunenud Eesti Keskerakonna juhatus arutas muude päevakorrapunktide seas ka peaministri kandidaadi küsimust. Juhatus otsustas konsensuslikult, et erakonna peaministri kandidaat on Keskerakonna esimees Edgar Savisaar. 

Loe edasi

Eesti Keskerakond tähistab 12. oktoobril oma 23. sünnipäeva. 

Pidulik sünnipäeva tähistamine toimub Keskerakonna peabüroos Tallinnas, algusega kell 13.00.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täna seaduse muudatuse, mis annaks välismaalasele, kes on enne 20.08.1991. aastat Eestis sündinud või Eestisse elama asunud võimaluse taotleda Eesti kodakondsust lihtsustatud korras.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis täna välisminister Urmas Paetile üle arupärimise, milles nõutakse vastuseid Eesti ja Venemaa välisministrite sõlmitud saatkondade paiknemise kokkuleppe ümber tekkinud küsimustele.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täiskogu istungil kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuse, millega laiendataks noorte õigusi kohalike omavalitsuste tasandil ning seeläbi kaasatakse noori rohkem kohaliku kogukonna otsustusprotsessidesse.

Loe edasi

Eesti Keskerakonna esinumber Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna valimisringkonnas 2015. aasta Riigikogu valimistel on Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, pakkus välja Keskerakonna juhatus.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas toetab Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eesmärki alampalka lähiaastatel märgatavalt tõsta.

Loe edasi

Riigikogus läbis täna esimese lugemise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kindlustatakse koolilõuna ka gümnaasiumiastme õpilastele. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Mailis Repsi sõnul on antud muudatust oodatud juba mitmeid aastaid.

Loe edasi

Seitsme aasta jooksul on Eesti jätnud kasutamata võimaluse saada Euroopast rahalist abi koondatavate töötajate ümberõppeks, uue töö leidmiseks või oma ettevõtte asutamiseks. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi hinnangul on tegemist kas kokkuhoiu poliitikaga (abi saamine nõuab riigilt teatud määral omafinantseerimist) või siis sooviga  toetada Brüsselis müüti Eesti eduloost, vahendab Retro FM.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Priit Toobal ja Siret Kotka edastasid Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK) avalduse, milles informeeritakse komisjoni üheksast juhtumist, kus on tekkinud põhjendatud kahtlus, et tegemist on avalik-õiguslikest vahenditest rahastatud poliitreklaamiga.

Loe edasi

Politsei- ja piirivalveametis kavandatava reformiga kannatab ühiskonna turvalisus, ütles riigikogus siseminister Hanno Pevkurile arupärimise esitanud riigikogu õiguskomisjoni liige Mihhail Korb. Riik vajab Korbi sõnul sisejulgeoleku tagamiseks tugevat ja struktureeritud politseiasutust, mille taga seisavad asutuse töötajad oma teadmiste ja kogemustega.

Loe edasi

Eesti Keskerakonna esinumber Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas 2015. aasta Riigikogu valimistel on erakonna aseesimees ja Riigikogu liige Enn Eesmaa, pakkus välja Keskerakonna juhatus.

“Valimisringkonna esinumbriks olemine on loomulikult suur au ning olen tänulik, et erakonnakaaslased mulle sellist usaldust osutavad,” ütles Enn Eesmaa, “meie nimekirja ootab ringkonnas ees suur töö, kuid ma ei kahtle, et ühtne ja tugev meeskond saab sellega hakkama. Peame olema senisest veelgi rohkem nähtaval ning inimestega suhtlema, peame viima oma ideed ja programmi koha peale. Nii suudame toetust kasvatada ja tubli tulemuse teha.”

Loe edasi

Laupäeval, 20. septembril Võru kultuurikeskuses “Kannel” toimunud Keskerakonna volikogu istungil toimusid volikogu esimehe ja aseesimeeste valimised. Volikogu juhina valiti jätkama Riigikogu liige ja Keskerakonna juhatuse liige Kalev Kallo. 

Loe edasi

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar tuletas tänasel erakonna volikogu istungil peetud ettekandes volinikele meelde, et poliitilised vastased ei kõhkle hetkekski, et Keskerakonda valimiste eel rünnata.

“Enamik teist on piisavalt kaua poliitikas osalenud ja seega ei tule teile üllatusena, et nii, nagu ikka, hakatakse Keskerakonda valimiste saabudes üha tugevamalt meedia vahendusel ründama. Samasugust rünnakut võib ennustada ka kevadiste Riigikogu valimiste eel. Õigupoolest on see juba alanud,” rääkis Savisaar.

Loe edasi

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar käsitles täna Keskerakonna volikogu istungil peetud ettekandes uusi tulijaid 2015. aasta Riigikogu valimistel, kes seekord on juba kogenud tegijad.

“Mitte ühedki parlamendivalimised pole möödunud elevuseta, mille tekitavad uued poliitilised jõud, kes Riigikokku pürgivad. Niinimetatud “vanad” uued tulijad ei pruugi suuta aga seda emotsiooni välja mängida ning loodetud edu ei saavuta,” rääkis Savisaar, “Esiteks Kristiina Ojuland ja tema Rahva Ühtsuse Erakond. Arvestades kui vähe aega on veel valimisteni jäänud, on raske uskuda, et suudetakse kuidagi üllatada. Reformierakonnale ei meeldi mõte Ojulandi parteist aga kindlasti.”

Loe edasi

Täna Võrus toimunud Keskerakonna volikogu istungil ettekandega esinenud Keskerakonna esimees Edgar Savisaar rõhutas, et nende valimiste peateemaks kujuneb julgeolek, aga mitte relvade, vaid inimeste osas.

“Meile püütakse ikka rääkida, et Eesti kaitset tugevdaksid veel mõned kahurid, tankid jne. Mitte ühtki sõda pole aga veel võidetud ega ühtki maad kaitstud ainult relvadega. Seda on teinud inimesed, nende võimed ja tahe,” rääkis Keskerakonna esimees, “meil on vaja kaitsetahet. Et oleks kaitsetahe, selleks on vaja, et oleks mida kaitsta. Mida on aga kaitsta inimesel, kelle sissetulek on 300 eurot? Mida tema kaitseb? Meil on vaja jõuda nii kaugele, et igaühel on siin, mida kaitsta.”

Loe edasi

Riigikogu liige Priit Toobal leiab, et lisaks avalikus kohas alkoholi tarbimise keelamisele tuleb päevakorda võtta ka alkoholi müügi lõpetamine bensiinijaamades.

Loe edasi

Kuigi Põltsamaa ametikooli jagub õppureid, plaanib haridus- ja teadusministeerium kooli ühinemise nime all sulgeda, mis on endise haridusministri ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Mailis Repsi sõnul paljudele asjaosalistele väga ootamatu.

„Hoolimata kooli väärikast ajaloost ja õppurite huvist Põltsamaa ametikoolis haridust omandada, on kooli tulevik ebaselge. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kavandatava stsenaariumi järgi tuleb ametikool liita Järvamaa kutsehariduskeskusega,“ ütles Reps. „Segadus kooli tuleviku ümber on jõudnud nii kaugele, et õpilased omandavad haridust ning õpetajad teevad oma igapäevast tööd kooli sulgemise hirmus.“

Loe edasi

Riigikogu maaelukomisjoni liige Siret Kotka tervitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tänast piimapäeva aktsiooni ning kutsub kõiki inimesi üles tarbima senisest poole rohkem piimatooteid.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis tänasel kohtumisel Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega üle erakonna poolse pöördumise, milles sõnati, et lähiaastatel peab Eesti miinimumpalk tõusma 500 eurole.

Loe edasi

Keskerakonna Noortekogu korraldas eile Sotsiaalministeeriumi ees piketi avalikus kohas alkoholi tarbimist lubava korrakaitseseaduse vastu. Piketeerijad juhtisid tähelepanu alkoholi liigtarbimisega seonduvatele tõsistele probleemidele vahetult enne ministeeriumis toimunud korrakaitseseaduse ümarlauda.

Keskerakonna Noortekogu juhatuse liige Urmo Saareoja rõhutas, et valitsus peaks tegelema sellega, kuidas vähendada alkoholist tingitud kahjusid ühiskonnas, mitte propageerima selle tarbimist.

Loe edasi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul sõnas tänasel täiskogu istungil, et töövõimereformi ning sellega kaasnevaid seaduseid on tehtud kiirustatult ning läbimõtlematult, külvates seeläbi puuetega inimestes ebavajalikku paanikat ning hirmu.

Loe edasi

Esmaspäeval toimunud Eesti Keskerakonna juhatuse koosolekul otsustati ühehäälselt toetada Haapsalu raudtee väljaehitamist kahe aasta jooksul ning tasuta parvlaevasõidu tagamist saarlastele ja hiidlastele. 

Keskerakonna juhatuse liige Jaanus Karilaid rõhutas et antud ajahetkel on selline toetus ainulaadne ja äärmiselt vajalik. “Me oleme kuulnud üle 10 aasta juttu Haapsalu raudtee vajalikkusest, viimane aeg on seda protsessi konkretiseerida ja tekitada vastutajad. Sellist suurt investeeringut on mõistlik rahastada laenuga, et tagada projekti kiire valmimine.”

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon annab homme peaminister Taavi Rõivasele üle arupärimise, milles soovitakse vastuseid seni lahendamata väljarände probleemidele.

Loe edasi

Eesti Keskerakonna Noortekogu juhatus otsustas toetada valimisea langetamist, seda vaid tingimusel, et lisaks hääleõigusele antaks noortele ka kandideerimise võimalus. 

Loe edasi

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni poolt algatatud seaduse muudatus, mis võimaldab töövõimetus- ja vanaduspensionäridele, kes proteetilist ravi ja hambaproteese ei vaja, kasutada proteesihüvitiseks ettenähtud summa oma hammaste raviks.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Siret Kotka leiab, et digivoliniku ametikoht Euroopas võib Andrus Ansipil aidata mõista e-valimistega seonduvaid turvalisusriske.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Priit Toobal andis täna siseminister Hanno Pevkurile üle arupärimise, milles nõutakse vastuseid Eesti piirivalve võimekuse kohta. Saadiku sõnul on Politsei- ja Piirivalveameti ühendamine piirivalvele vaid kahjuks tulnud.

Loe edasi

Riigikogu õiguskomisjoni liikme Mihhail Korbi sõnul peab Eesti riik tõsiselt kaaluma riiklikult toetatud üürielamute programmi väljatöötamist. Seda erinevalt peaminister Taavi Rõivast, kes sõnas tänases infotunnis, et tema ei pea sellist programmi vajalikuks.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Marika Tuus-Laul andis täna sotsiaalminister Helmen Küttile üle arupärimise, milles soovitakse teada, kas ja millal on valitsusel plaanis muuta Eestis kehtivat ebavõrdsust soosivat penisonisüsteemi.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis 8. septembril istungil sisse korrakaitseseaduse muutmise, millega taastataks avalikus kohas alkoholi joomise keeld. Tänavu juulist kehtima hakanud kord on pannud omavalitsustele peale vaid täiendavaid koormiseid ning vajab kiiret muutmist.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatab homme, 8. septembril, korrakaitseseaduse muutmise, millega taastataks avalikus kohas alkoholi joomise keeld. 1. juulil kehtima hakanud kord on toonud omavalitsustele juurde vaid täiendavaid probleeme ning vajab seetõttu kohest riiklikku sekkumist.

Loe edasi

Laupäeval, 6. septembril toimus Pirita Velodroomil juba kümnendat korda Jüri Ratase jalgrattavõistlus. Ilus ilm aitas püstitada uue osalusrekordi – võistlejaid oli kõigis kategooriates kokku 615. Üritus oli jätkuvalt tasuta, kuid juubeli puhul kogutakse vabatahtlikke annetusi mittetulundusühingule Lastekeskus Tähetorn, mis aitab ja toetab vähekindlustatud peredes elavaid lapsi.

Loe edasi

Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjon viis 5. märtsist kuni 10. juunini läbi Tallinna linna maal asuvate rendiparklaid haldavate ettevõtetega sõlmitud lepingute kontrolli, milles ei tuvastatud seadusrikkumisi. Kontroll viidi läbi Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosade valitsustes ning AS-is Tallinna Tööstuspargid ajavahemikul 2011-2013 sõlmitud lepingute osas.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni väljasõidul Pärnumaale otsustati ühiselt, et Riigikogus tuleb algatada korrakaitseseaduse muutmine, millega taastataks avalikus kohas alkoholi joomise keeld. 1. juulil kehtima hakanud kord on toonud omavalitsustele juurde vaid täiendavaid probleeme ning vajab seetõttu kohest riiklikku sekkumist.

Loe edasi

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles augustikuiseid erakondade toetusnumbreid kommenteerides, et valijad on Reformierakonnale niinimetatud Silvergate'i skandaali tõenäoliselt andestanud ja erakonna toetus on tänu sellele taastunud.

Loe edasi

Balti kett üllatas maailma, sest niisugust rahumeelset massiprotesti polnud veel kuskil kohatud, ütles Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar pidulikul aastapäevavastuvõtul 23. augustil Tallinna Raekojas.

Loe edasi

Keskerakond soovib kõigile meeleolukat Balti keti juubelipäeva!

Täna, Harjumäel 20.augusti väljakul toimuval taasiseseisvumispäeva tähistaval suurel vabaõhukontserdil peetud kõnes märkis linnapea Edgar Savisaar, et jälgides lähedal ja kaugel toimuvaid sündmusi tuleb tõdeda - vabadus võib olla väga habras.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas asetas täna lilled 20. augusti mälestuskivi jalamile Toompea nõlval. Jüri Ratas õnnitleb kõiki Eesti inimesi iseseisvuse taastamise 23. aastapäeva puhul ning kutsub üles oma riiki alati hoidma.

Loe edasi

Eesti Keskerakond soovib kõigile meeleolukat taasiseseisvumispäeva!

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Priit Toobal ja Siret Kotka edastasid Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile avalduse, milles informeeritakse komisjoni üheksast juhtumist, kus on tekkinud põhjendatud kahtlus, et tegemist on avalik-õiguslikest vahenditest rahastatud poliitreklaamiga.

Loe edasi

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines täna tervitussõnavõtuga Kiili rahvamajas toimuval Polise suvekonverentsil „Eesti Vabariigi taastamisest ja kohalikest omavalitsustest – võimalikud uued väljakutsed?“

Loe edasi

Tallinna linnavalitsus nimetas Kesklinna vanema ametikohale Alar Nääme.

Alar Nääme (30) lõpetas 2009. aastal Tartu Ülikooli geenitehnoloogia erialal. Aastatel 2009-2013 oli Nääme Valga linna aselinnapea ning Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimees. Nääme tegeleb aktiivselt spordiga, eriti raskejõustikuga – ta on Eesti meister sumomaadluses ning pronksmedali omanik rannamaadluses ja poksis. Nääme on läbinud kaitseväe-teenistuse, kuulub Kaitseliitu ja Eesti Keskerakonda.

Loe edasi

Riigikogu maaelu ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Siret Kotka nendib, et teisipäevasel toidusektori kohtumisel põllumajandusministri ja väliskaubandusministriga anti ettevõtjatele mõista, et toidukriis pole veel piisavalt tõsine, et valitsus Eesti ettevõtjatele kiiret abi ja lahendust pakuks. Kotka leiab, et valitsusel peaks Läti ja Leedu eeskujul kriisiplaan juba valmis olema.

Loe edasi

Tallinna linnapea Edgar Savisaar meenutas täna õpilasmalevlaste kokkutuleku avamisel peetud tervituskõnes, et õpilasmalev loodi 1966. aastal, seega möödub kahe aasta pärast õpilasmaleva sünnist 50 aastat.

„Praegu on meil käsil 48. Malevasuvi, mis tähendab, et peagi saame tähistada oma tegemiste ümmargust juubelit,“ ütles Savisaar. „See fakt on seda kõnekam, et Eestis ei ole just palju organisatsioone ja liikumisi, mis saavad uhkeldada poole sajandi pikkuse ajalooga.“

Loe edasi

Keskerakonna ja Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa leiab, et Venemaa sanktsioonid toidu impordile Euroopa Liidust ei tulnud suure üllatusena, kuid Eesti valitsus peaks sellele tõsisemalt reageerima ning andma avalikkusele teada, kuidas kavatsetakse Eesti ettevõtjaid võimalike raskuste korral toetada.

Loe edasi