Keskerakond võttis 2016. aasta novembris valitsusvastutuse kindla eesmärgiga muuta meie ühiskond sidusamaks ja tugevamaks. Meie tahe on ehitada õiglast riiki kõigile Eestimaa inimestele, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Oleme peaministrierakonnana selle põhimõtte eest seisnud.

Keskmist ja väiksemat palka teenivate inimeste sissetulekute tõus läbi maksureformi, lisaraha tervishoiule ja omavalitsustele, lapsetoetuste tõus, tasuta ühistransport ning põllumeeste toetamine on vaid mõned näited seni tehtust. Meil on ideed ja tugev meeskond, et luua teie toetusel õiglane riik kõigile!

Jüri Ratas, 
Keskerakonna esimees

ÕIGLANE RIIK kindlustab väärika pensioni!

• Erakorraline pensionitõus
• Solidaarne pensionisüsteem
• Tööstaažist sõltuv I sammas (1=1)
• Keskmine pension jäägu maksuvabaks
• Pensioni tasuta kojukanne

ÕIGLANE RIIK pakub arstiabi kõigile!

• Solidaarne ravikindlustus
• Lisaraha tervishoiule
• Üle-Eestiline digiregistratuur ravijärjekordade lühendamiseks
• Hambaravihüvitise laiendamine
• Iga-aastaste tervisekontrollide propageerimine

ÕIGLANE RIIK toetab lapsi, noori ja perekondi!

• Esimese ja teise lapse toetuse tõus 100 €
• Igale lapsele üks tasuta huviring
• Noortele peredele eluasemelaen ilma omafi nantseeringuta
• Tasuta lasteaiakoht igale lapsele
• Kujundame riigihalduse ministri ametikohast rahvastiku- ja regionaalministri

ÕIGLANE RIIK tagab õiglase palga!

• Maksuvaba tulu reform
• Õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike, päästjate jt palgatõusud
• Kolmepoolsed kohtumised Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga
• Maapiirkondades töökohtade loomine

ÕIGLANE RIIK hoolib kõigist oma inimestest!

• Hooldekodu koha tagamine igale eakale
• Omastehoolduse suurem toetamine
• Rehabilitatsiooni ja taastusravi võimaluste suurendamine
• Kõigi tööealiste inimeste kaasamine tööturule
• Puuetega inimestele vajalike teenuste tagamine

ÕIGLANE RIIK arendab elu nii linnas kui maal!

• Omavalitsuste tulubaasi tõstmine
• Üleminekutoetuste maksmine põllumeestele
• Riigipalgaliste töökohtade viimine maakondadesse
• Tasuta ühistranspordi laiendamine
• Regionaalsete programmidega jätkamine (sh väikesaared)