Okt 10

Eesti Keskerakonna volikogu istungil valiti esimeheks Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Pirita piirkonda juhtiv Tõnis Mölder. Ainsa kandidaadina volikogu esimeheks pürginud Tõnis Mölder sai 103 poolthäält 120-st võimalikust.


"Tänan eelmist volikogu juhatust tehtud töö ja panuse eest. Samuti olen tänulik volikogu liikmetele usalduse eest ja luban teha kõik endast oleneva, et komisjonides toimuvate arutelude tulemusel sünniksid Keskerakonna poliitilised seisukohad," lausus Tõnis Mölder. "Meil seisavad ees pikad ja olulised arutelud. Keskerakonnal on vaja kujundada mitmes olulises küsimuses ühtne positsioon. Olgu selleks kasvõi meie ühine presidendikandidaat."

Loe edasi
Okt 10

Austatud volikogu liikmed!
Lugupeetud erakonnakaaslased!
Kõik vaatajad ja kuulajad!


Alustan oma tänast pöördumist teie poole tänusõnadega heale Kerstile. Aitäh Sulle selle töö eest, mida oled viimase nelja aasta jooksul Eesti Keskerakonna volikogu esimehena teinud. Võtsid selle vastutuse enda kanda rasketel hetkedel 2016. aasta oktoobris ning täitsid seda väärikalt ja toimekalt nii toona opositsioonierakonna volikogu juhtides kui ka hiljem kahe valitsuse ajal. VIDEO

Loe edasi
Okt 09

Laupäeval toimuval Keskerakonna volikogu istungil kandideerib esimeheks Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Pirita piirkonna juht Tõnis Mölder. Neli aastat volikogu esimehe ametit pidanud Kersti Sarapuu seati kandidaadina küll üles, kuid Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees otsustas kandideerimisest loobuda.


"Môtlesin tôsiselt oma jätkamisest. Tänaseks olen teinud otsuse, et ma siiski ei kandideeri seekordsetel valimistel volikogu esimeheks ning juhin volikogu sel laupäeval viimast korda," lausus Kersti Sarapuu.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.