Mär 23

Eesti inimeste toetus Jüri Ratasele on kõrge - Keskerakonna esimeest soovib peaministrina näha 32% valimisealistest kodanikest, selgub Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest.


Jüri Ratas on eelistatuim peaministrikandidaat nii eestlaste kui ka muu rahvuse esindajate ning samuti meeste ja naiste hulgas. Värskete andmete põhjal juhib Jüri Ratas kõigis valijate eagruppides ja kõikides piirkondade kaupa võrreldud tulemustes.

Loe edasi
Mär 18

Valitsus kinnitas täna pensioni 2021. aasta indeksi väärtuseks 1,016, mis tõstab 1. aprillist pensione keskmiselt 8,4 euro võrra. Koos eelmises valitsuses otsustatud erakorralise pensionitõusuga kasvab 44-aastase staažiga inimese vanaduspension 24,29 eurot (552,38 euroni), millele lisandub täiendava pensionilisa tõus +3,6 eurot iga lapse kasvatamise eest. Samuti arvutatakse ümber töövõimetoetused.


Keskerakonna esimees Jüri Ratas rõhutas, et Keskerakonna prioriteediks on alati olnud eakate heaolu ning väärikas toimetulek.

Loe edasi
Mär 18

Riigikogu esimehe valimistel sai Riigikogu esimeheks Jüri Ratas. Keskerakonna esimehe poolt hääletas 63 Riigikogu liiget, vastaskandidaat Henn Põlluaas sai 20 häält. Kokku osales esimehe valimistel 98 Riigikogu liiget. 15 hääletussedelit oli kehtetud. Jüri Ratase kandidatuuri seadis üles Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Mailis Reps.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.