Dets 14

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson sõnas täna vastu võetud tuleva aasta riigieelarvet kommenteerides, et antud eelarve ei paranda Eesti inimeste olukorda. Simsoni sõnul on tänase Eesti põhiprobleemiks maapiirkondade väljasuremine ning inimeste üldine heaolu.

Loe edasi
Dets 14

Riigikogus läbis kolmanda lugemise riigilõivuseaduse eelnõu, mis tõstab märgatavalt mitmeid riigilõive. Eelnõu seletuskirjas on märgitud, et selle eesmärgiks on lihtsustada riigilõivude tasumist ja seetõttu korrigeeritakse riigilõivud täiseurodesse. Lisaks korrigeeritakse ka isikut tõendavate dokumentide väljastamise riigilõive. Keskfraktsioon antud muudatusi ei toeta.

Loe edasi
Dets 14

Eesti Keskerakond esitas Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõusse kolm muudatusettepanekut, millest tähtsaim oleks vabastanud isikud, kes on omandanud põhi-, või keskhariduse Eesti riikliku õppekava järgi, põhiseaduse ja kodakondsusseaduse eksamist. Ida-Virumaalt Riigikokku valitud saadiku Eldar Efendijevi sõnul on taoline muudatus õigustatud, kuna koolis ühiskonna- ja kodanikuõpetusetundides sooritatud hindelised kontrolltööd on piisavaks tõestuseks noorte Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmisest.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.