Jüri Ratase UUDISKIRI, 01.12.2020

HEAD MÕTTEKAASLASED!

Riik peab suutma tagada kõigile oma inimestele võimaluse väärikalt vananeda. Loomulikult tähendab see piisavaid sotsiaalseid garantiisid, aga selle kõrval on väga oluline toetada meie kõigi tervena elatud aastaid. Tervena elatud aastad on otseses seoses meie inimeste õnnetunde ja ühiskonna üldise heaoluga.

Paraku jõuab suur osa meie eakaid mingil hetkel olukorda, kus igapäevaste tegevustega hakkama saamine muutub keeruliseks. Sel juhul peame me riigina tagama eakale tingimused elada võimalikult kaua oma kodus, abistatud keskkonnas. Kui tervis või üldine hakkamasaamine enam kodus elada ei võimalda, tuleb tagada meie väärikas eas inimestele hooldekodu koht, mille tasu oleks jõukohane.

Jõulukuu uudiskirjas otsingi koos asjatundjatega vastuseid küsimusele, kuidas tagada abivajajatele väärikas hooldusteenus. Ühte või teist otsust tehes tuleb arvestada tõsiasjaga, et meie elanikkond vananeb ning hingelt noori kaasmaalasi tuleb aastate jooksul aina juurde. Üha rohkem peegeldub see ka argielus – nii mõnigi kord kuuleb muret, et hooldekodu kohatasu ei ole taskukohane, aga kodus elades ei käi eaka jõud enam igapäevatoimetustest üle.

Usun, et edasiviivad vastused sünnivad, kui kuulata küsimusega seotud inimeste arvamust. Seepärast palusin mõelda minuga kaasa nii meie rahvastikumuutusi jälgivatel teadlastel ja sotsiaalhoolekannet korraldavatel spetsialistidel kui ka praegusetel ja tulevastel eakatel.

Tänan südamest kõiki, kes sellesse uudiskirja oma teadmiste ja arvamusega panustasid. Ootan huviga ka heade lugejate kommentaare ja ettepanekuid meie eakate hoolduse süsteemi arendamise teemal. Saate jagada neid minuga tagasisidevormi (link) abil või kirjutades e-posti aadressile jyri.ratas@riigikantselei.ee.

Huvitavat lugemist ja rõõmurohket jõuluaega!

Kõige austusega
Jüri Ratas

 

Tiit Terik
EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE ESIMEES

"Ühiskonna aukohustus on hoida kogukonna liikmete väärikas vanaduspõlv"

Inimese elukaar peab kõikides etappides olema elamisväärne ning väärikas. Kellegi heaolu ei tohi olla otseses sõltuvuses sissetuleku või elukohapõhise kohaliku omavalitsuse suutlikkusest teenuseid pakkuda. Kõik me väärime seda, et elu viimaseid aastaid veetes tunneme, et meid hoitakse ning et meist hoolitakse. Tugi peab olema tagatud perekonna, kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöös. Teatud vastutus peab võimaluste piires säilima ka inimesel endal.

On selge, et vananev rahvastik vajab oma elu korraldamiseks enam sotsiaalabi ja -teenuseid ning toetusi, mis tänastes oludes pakutakse suuremas osas kohalikest eelarvetest.

 
Loe edasi...
 

TARmo kurves
sotsiaalministri nõunik


“Eesti hoolekandesüsteem vajab suuri muudatusi”

Sotsiaalvaldkond on Eesti iseseisvuse taastamisest saati olnud pidevas arengus ja muutuste tuules, kuid meie demograafiline olukord ning piiratud ressursid esitavad üha uusi lahendamist vajavaid probleemkohti.

Inimese hooldusvajadus võib avalduda kogu elukaare jooksul, seetõttu hõlmabki pikaajalise hoolduse süsteem nii lapsi, tööealisi kui eakaid. Meil on suurenemas nii eakate kui erivajadusega inimeste arv ja nende osakaal rahvastikus. Kui möödunud aastal oli 65-aastaste ja vanemate osakaal rahvastikus 19,8%, siis Statistikaameti prognoosi järgi suureneb see 2040. aastaks 25,6%-ni.

LOE EDASI...

 

TANEL KIIK
EESTI VABARIIGI SOTSIAALMINISTER

"Madalama sissetulekuga abivajajad peaksid saama avalikult sektorilt senisest oluliselt suuremat tuge"

Sotsiaalvaldkond on Eesti iseseisvuse taastamisest saati olnud pidevas arengus ja muutuste tuules, kuid meie demograafiline olukord ja piiratud ressursid toovad üha uusi väljakutseid. Selleks, et sotsiaalsüsteem seaks päriselt esikohale inimeste heaolu ja uuendusmeelsuse on tarvis leida jätkusuutlik rahastusmudel, mis looks ka arusaadavad reeglid hoolekandeteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks.

Meie rahvastik vananeb, mistõttu peame tõsiselt kaaluma võimalikke lahendusi hoolekandes ja hindama nende jätkusuutlikust. Valdkond vajab tulenevalt teenuste nõudluse kasvust senisest suuremat tähelepanu ja rahastust.

 
Loe edasi...

 

 

MIDA TOOB JÄRGNEV KUU?

1.12. koroonaviiruse valitsuskomisjoni ja e-Eesti nõukogu istungid, 
vastan küsimustele Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“, ilmub uudiskiri
2.12. majanduse elavdamise ekspertkogu nõupidamine
3.12. valitsuse istung ja kabinetinõupidamine, ülevaadet otsustest saab kell 12-13 toimuval pressikonverentsil (vt otseülekanne või salvestus)
7.12. veebikohtumine õpetajatega
8.12. ettekanne Eesti ja Euroopa Liidu koostöö teemal, Balti peaministrite veebikohtumine
9.12. kohtumine NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga
10.-11.12. Euroopa Liidu ülemkogu
12.12. Valga ja Valka ühise väljaku avamine
14.12. majandusarengu valitsuskomisjoni istung
15.12. koroonaviiruse, kliima- ja energiakomisjoni ning riigikaitsekomisjoni istungid, traditsiooniline jõulueelne kohtumine Setomaa juhtidega
16.12. panen Toidupangas jõulupakid kokku, valitsuse infotund Riigikogus (vt otseülekanne või salvestus), vastan küsimustele raadio Kuku otse-eetris
17.12. valitsuse istung ja kabinetinõupidamine, ülevaadet otsustest saab kell 12-13 toimuval pressikonverentsil (vt otseülekanne või salvestus)
18.12. koroonaviiruse valitsuskomisjoni istung
29.12. koroonaviiruse valitsuskomisjoni istung

*Seisuga 30. november 2020. Kavas on võimalikud muudatused. Jooksvat infot leiab sellelt lingilt.

LIITU UUDISKIRJAGA!


Mida tuleks teha, et tagada väärikas hooldusteenus kõigile eakatele abivajajatele?


Hea lugeja!

Soovin teada ka Sinu arvamust, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et tagada väärikas hooldusteenus kõigile eakatele abivajajatele. Oma arvamust saad minuga jaada alloleva küsimustiku vahendusel.

Ootan küsimustikule vastuseid 13. detsembrini. Pärast seda loosin kõigi vastajate vahel välja ka tänuauhinna. Jaga arvamust SIIN

 
LOE JÜRI RATASE UUDISKIRJA, 26.10.2020
LOE JÜRI RATASE UUDISKIRJA, 28.09.2020
LOE Jüri Ratase UUDISKIRJA, 24.08.2020