Jüri Ratas volikogul: me lahendame erakorralise pensionitõusu küsimuse

Laupäeval peetud Keskerakonna volikogul kõnelnud erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et tugevat kriitikat uute valitsuskoalitsioonide kohta on tehtud varemgi, kuid Keskerakond ei kavatse selle surve pärast loobuda oma põhilistest valimislubadustest, millest üheks tähtsamaks on erakorraline pensionitõus.

„Keskerakonnale on alati olnud oluline ka pensionäride toimetulek ning neile väärika vanaduspõlve tagamine. Eelarvestrateegia raames tegime olulise otsuse, et suurendame pensionäride maksuvaba tulu 50 euro võrra, et keskmine pension jääks ka pärast järgmise aasta korrapärast tõusu maksuvabaks. Täiesti kindlalt pole me loobunud ka ühest oma olulisest valimislubadusest, milleks on erakorraline pensionitõus. See on ametisoleva valitsuse jaoks igasuguse kahtluseta küsimus, mille peame tulevaste eelarvetega lahendama,“ ütles Ratas.

Ratas rääkis ka riigi majanduskasvust ning majanduspoliitilistest eesmärkidest. Käesoleva aasta esimeses kvartalis oli Eesti majanduskasv 4,5 protsenti. Eesti keskmine palk oli samal ajal 1341 eurot ning isegi hinnatõusu arvesse võttes kasvasid inimeste sissetulekud 5,5 protsenti. Tööhõive arvud püsivad enneolematult tugevad. Rahvusvahelised reitinguagentuurid hindavad Eesti majanduskeskkonda ja konkurentsivõimet jätkuvalt kõrgelt. „Sellises olukorras ei saa me jääda loorberitele laisklema, vaid peame töötama, et meie ühiskonna jõukus jõuaks ka nende inimesteni, kes sellest seni vähem osa on saanud. See tähendab vajadust tagada kättesaadav arstiabi kõigile, toetada maapiirkondi ja sotsiaalvaldkonda, panustada õpetajate, haridustöötajate, päästjate, tervishoiu ning siseturvalisuse töötajate ja teiste palgatõusudesse. Me ei saa oma väikeses Eestis jätta kedagi maha,“ lubas Ratas. Ta mainis seejuures ka lisarahastust Elronile uute rongide soetamiseks ning saarte ja mandri vaheliste laeva- ja lennuühenduste parandamisse.

Erakonnajuht rääkis ka sellest, et Keskerakonna otsus võtta pärast Riigikogu valimisi initsiatiiv, alustada ise läbirääkimisi valitsuse moodustamiseks ning kaasata seniste valitsemiskogemusteta EKRE, on kaasa toonud rohke tähelepanu ja avalikkuse surve. Kriitika on oma jälje jätnud ka erakonna toetusprotsendile. „See on olukord, mis eeldab meilt pingutust. Me peame suutma esineda positiivsete algatustega, meil tuleb aktiivselt osaleda avalikus debatis ning lasta kõlada ka enda vaatenurgal ja edasiviivatel mõtetel. Poliitikutena on meie kohustus oma mõtteid väljendada, oma töö tulemusi esitleda ja oma arusaamasid selgitada. See on ainuke viis meie toetust kasvatada.“ Erakonnajuht nentis, et praeguses valimistevahelises olukorras ei ole kõrgel või madalal reitingul mingit sisulist tähtsust, aga see peab sundima meid tööle. „Pole mingit olulist erinevust, kas reiting on praegu 15, 25 või 35 protsenti. Kahe aasta pärast peab Keskerakond minema valimistele vastu taas esikoha-pretendendina. See on kindlasti võimalik ja kahtlemata tõenäoline.“ Ratas selgitas, et poliitikas päevast päeva toimetades võivad tunduda meile mõned olukorrad ja probleemid täiesti enneolematud. „Väikese süvenemisega saame aru, et paljutki sellest erakordsest on tegelikult juba varem olnud. Poliitika kipub ennast kordama, ning seetõttu on meil vaja järjepidevust ja pikka meelt. Meil on vaja kogenud inimesi ja riigimehelikku mõtlemist.“

Ratas soovis oma kõne lõpul edu ka erakonna aseesimehele Kadri Simsonile, keda valitsus on nimetanud kandidaadiks Euroopa Komisjoni. „Kadril on pikaajaline kogemus Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega koos töötamises. Eelmise valitsuse majandus- ja taristuministrina juhtis ta Euroopa Liidu Nõukogus meie eesistumise ajal hästi, pühendunult ning tulemuslikult siseturu, energeetika ja transpordiküsimuste valdkondi. See on andnud talle suuremat tuntust ning teda hinnatakse ka Euroopa Liidu ametikaaslaste poolt, mis annab talle parimad eeldused volinikuna läbilöömiseks,“ märkis peaminister.

Ratas vastas veel volikoguliikmete küsimustele siinsete pankade rahvusvahelisest rahapesust Reformierakonna juhitud valitsuste ajal ning Ida-Viru energeetikaprobleemide kohta. Keskerakondlastest valitsuseliikmed andsid ülevaate oma valdkondadest ning vastasid küsimustele. Võeti vastu ka volikogu avaldus Riigikogu valimisringkondade muutmise kohta.