Ratas: uus valitsus peab regulaarset dialoogi tööturu osapooltega väga tähtsaks

„Kolmepoolne koostöö formaat annab võimaluse ühiselt arutada tööturu väljakutseid, otsida kompromisse ja aitab muuta ka riigi panust maksimaalselt efektiivseks. Seetõttu kavatseb ka uus valitsus kaks-kolm korda aastas vahetada mõtteid tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidega,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Sotsiaalpartnerid arutasid süveneva oskustööjõu puuduse probleemi, mis ühtlasi pidurdab ka tööstuse digitaliseerimist. Rõhutati vajadust tõsta tööiseloomu ja -suhete paindlikkust ning otsida võimalusi, kuidas paremini rakendada Eesti oma tööjõudu, olgu see noored inimesed või passiivsed töötud.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tutvustas olukorda täiskasvanute ümberõppes ja kutseõppes. Kohtumise osapooled olid seda meelt, et ka ülikoolide roll innovaatilisuse ja digitaliseerimise edendamisel erasektoris peab märkimisväärselt kasvama. Riigikantselei strateegiabüroo direktor Henry Kattago andis ülevaate Euroopa Komisjoni pooleaasta soovitustest Eestile, kus samuti rõhutatakse haridus- ja koolitussüsteemi rolli tähtsust innovatsiooni edendamisel.

Muuhulgas avaldasid sotsiaalpartnerid soovi aktiivsemalt kaasa rääkida Ida-Viru piirkonna tuleviku osas. Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich tutvustas tööturu olukorda parandavaid tegevusi, mille puhul ootab valitsus samuti sotsiaalpartnerite aktiivset kaasamõtlemist.

Kolmepoolsed kohtumised valitsuse, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel taastati mullu mais, ühtlasi lepiti tookord kokku, et kohtumised hakkavad toimuma mitu korda aastas. Valitsuse liikmetest osales tänasel kohtumisel peale peaministri ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Järgmine kolmepoolne kohtumine toimub sügisel.