Jüri Ratas on kõige eelistatum parteijuht valitsust juhtima!

Dets 13

Peaminister Jüri Ratas on endiselt suure edumaaga kõige eelistatum parteijuht valitsust juhtima. Ratast peab parimaks valitsusjuhiks 37% valimisõiguslikke küsitletuid, selgub Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud igakuisest eelistatava peaministrikandidaadi kohta tehtud küsitlusest.

Võrreldes novembriga on Jüri Ratase edu Reformierakonna juhi Kaja Kallase ees suurenenud 12 protsendile. Toetus Jüri Ratasele tähendab ühtlasi toetust praeguse valitsuskoalitsiooni esimesele riigieelarvele.

"Tänan teid sisukate arutelude, sihikindlate pingutuste ja koostöö eest, mille tulemusena sai vastu võetud meie valitsusliidu esimene riigieelarve," märkis Jüri Ratas koalitsioonikaaslastele saadetud pöördumises. "Tegemist on olulise sammuga meie ühisel teekonnal koalitsioonilepingus kokkulepitud sihtide poole. Meie valitsusliit töötab selle nimel, et Eesti oleks peresõbralik, sidusa ühiskonna, teadmistepõhise majanduse, tõhusa valitsemisega ning hästi kaitstud riik."

"2020. aasta riigieelarve abil panustame valdkondadesse, mis vajavad olulist järeleaitamist," jätkas peaminister ja Keskerakonna esimees. "Meie eakaid ootab viimase 12 aasta suurim pensionitõus, omavalitsused saavad arvestada ligi kaks korda suuremate tuludega kui 10 aastat tagasi, kruusateed saavad mustkatte, teadus- ja arendustegevuse rahastus suureneb ning siseturvalisuses, hariduses, kultuuris, spordis ja sotsiaalvaldkonnas jätkub palgatõus. Uuel aastal rakenduvad ka mitmed meie valitsuse põhimõttelised otsused, mis viivad kõigi Eesti inimeste elu edasi. Näiteks pareneb arstiabi kättesaadavus, eestluse arendamiseks käivitub globaalse Eesti programm ja laieneb keeleõpe, valmistume põhiliste maanteede ümberehitamiseks ja kliimaneutraalsust tagavateks uuendusteks. Tänan südamest Isamaa Erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Eesti Keskerakonna parlamendisaadikuid, valitsuse liikmeid ja meeskonnakaaslasi tehtud töö ning osutatud toe eest. Jätkame head tööd!"

Täismahus analüüsi peaministriuuringu kohta saate lugeda SIIT.