Valitsuse eesmärgid ja tegevused aastal 2020

Dets 28

Mida toovad Keskerakonna juhitava valitsuse rohkem kui kaheksa kuu jooksul tehtud otsused 2020. aastaks?

✔️Keskmine vanaduspension kasvab 45 euro võrra kuus, mis on viimase 12 aasta suurim pensionitõus;
✔️Alampalk tõuseb 584 euroni kuus, millest tulenevalt kasvavad muu hulgas vanemahüvitise, lapsepuhkuse ja elatise piirmäärad;
✔️Täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest suureneb 100 euro võrra kuus;
✔️Keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused suurenevad 2 ning sügava puudega lapse toetus 3 korda;
✔️Omavalitsused saavad arvestada ligi 2 korda suuremate tuludega kui 10 aastat tagasi. 2020. aastal on linnade ja valdade tulubaas rohkem kui 2,3 miljardit eurot;
✔️Kruusateed saavad mustkatte, jätkub töö eesmärgiga ehitada põhimaanteed neljarealiseks ja elektriautode ostjaid ootab taas toetus;

Pikemalt saab eesmärkidest ja tegevustest lugeda SIIT.