Andres Jaadla juhib Keskerakonna volikogu väliskomisjoni

Veebr 03

Keskerakonna volikogu väliskomisjoni koosolekul valiti esimeheks Andres Jaadla ja aseesimeheks Marko Šorin. Andres Jaadla on tugeva ja aktiivse välissuhtluse taustaga, omades kogemust nii Euroopa Liidu kui ka ÜRO intsitutsioonides. Ta on Euroopa Regioonide Komitee liige ja  lööb kaasa ÜRO Euroopa Majanduskomitee Läänemere Linnade Liidu tegevuses.

Lisaks on Andres Jaadla Euroopa Linnapeade pakti eestvedaja Eestis ja pakti suursaadik Euroopas. Linnapeade pakt on maailma suurim linnade liikumine, mille fookuses on kohalikud kliima- ja energiaalased meetmed. EL-i Linnapeade pakt kliima ja energia alal ühendab tuhandeid kohalikke omavalitsusi, kes on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ühenduse eesmärke.

Linnapeade pakt käivitati Euroopas 2008. aastal eesmärgiga koondada kohalikke omavalitsusi, mis on vabatahtlikult pühendunud EL-i kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele ning ületamisele. See algatus pani aluse esimesele nn alt üles lähenemisele energia- ja kliimameetmete vallas ning selle edu ületas kiirelt ootusi.

Algatusega on liitunud enam kui 7000 kohalikku ja piirkondlikku asutust 57 riigist ning selle tugevuseks on ülemaailmne paljusid sidusrühmi hõlmav liikumine ja asjakohaste asutuste pakutav tehniline ning metoodiline tugi. Ülemaailmne linnapeade pakt kasutab ära viimase kaheksa aasta jooksul Euroopas ja mujal omandatud kogemusi ning tugineb algatuse peamistel eduteguritel: alt üles suunatud juhtimisel, mitmetasandilise koostöö mudelil ja kontekstipõhisel tegevusraamistikul.

Andres Jaadla sõnul on tema eesmärk Keskerakonna volikogu väliskomisjoni juhina hoogustada komisjoni tegevust ja suurendada liikmete aktiivsust. "Välissuhtluses on põnevad ja kohati ka pinevad ajad. On mitmeid välissuhtluses olulisi teemasid, mis vajavad ja väärivad komisjonis läbiarutamist ning seisukohtade kujundamist," kinnitas Jaadla.