NELJAPÄEVAL KOHTLA-JÄRVEL: Kadri Simson, Jaak Aab ja Taavi Aas veavad arutelu Ida-Viru tulevikust

Veebr 19

Riigihalduse minister Jaak Aab, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson kohtuvad homme, 20. veebruaril Ida-Virumaal ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajatega. Kohtumisel arutatakse Ida-Virumaa väljakutseid ja tulevikusuundi, peatudes ka põlevkivisektoril ja maakonna tööhõivel.

"Möödunud aastal pikendas valitsus Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030. Meenutan, et senine tegevuskava kehtis üksnes käesoleva aastani. Nüüd aga on vaja teha uus ideekorje ja seda koostöös kohaliku kogukonna esindajatega. Just nemad teavad kõige paremini Ida-Virumaa eripärasid," tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. "Igal juhul tuleb olla ambitsioonikas ja mõelda pikemaajaliselt ette, kuidas anda hoogu maakonna majandusele, ettevõtlusele ja uute töökohtade loomisele. Kindlasti tahan rõhutada, et põlevkivisektoril ja selles töötavatel inimestel on tähtis roll Eesti majanduses nii lähi– kui ka kaugemas tulevikus. Muidugi tuleb panustada jõudu ja raha selle maavara väärindamise võimaluste leidmisse. Ida-Virumaal on suur potentsiaal, see on kogu Eesti jaoks suur võimalus, mitte probleem!"

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas annab kohtumisel täpsema ülevaate põlevkivi- ja energeetikasektori võimalikust tulevikust. "Põlevkivisektor, mis tõi meid siia, ei vii meid paraku edasi. Sektor peab muutuma ning liikuma üha enam õli tootmise suunas, mis annab põlevkiviõlile puhtama kuju ja kõrgema hinna. See on täna ka toimumas ja rahvusvahelised prognoosid kinnitavad, et suund on õige," ütles minister Aas.

"Aga me tegeleme ka põlevkivielektri konkurentsivõime tõstmisega tänasel turul," jätkas Aas. "Mõned päevad tagasi sõlmisin Läti ja Leedu kolleegidega leppe, millega rakendatakse kolmandatest riikidest saabuvale elektrile võrgu kasutamise tariifi. See loob Narva jaamadele võrdsemad konkurentsitingimused elektriturul osalemiseks juba lähitulevikus."

Eurovolinik Kadri Simson teeb kohtumisel ettekande, tutvustades energeetika rohelisi suundi ja nendega seonduvaid võimalusi. "Üleminek kliimaneutraalsusele mõjutab selgelt mõnda riiki ja regiooni teistest enam – peamiselt fossiilkütuseid kaevandavaid piirkondi, Eesti puhul Ida-Virumaad. Seetõttu vajavad need piirkonnad ka suuremat toetust. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldataks Eestile õiglase ülemineku fondist 125 miljonit eurot ning kogutoetus ulatuks struktuurfondide ja riigieelarve lisavahenditega enam kui poole miljardi euroni," ütles Kadri Simson. "Sealjuures on Eesti toetus inimese kohta ettepaneku järgi suurem kui ühelgi teisel liikmesriigil. See raha ei ole mõeldud otseselt Põxitiks, kuid selle abil saab toetada näiteks töötajate ümber- ja täiendõpet, uute töökohtade loomist ja puhta energia tehnoloogia arendamist."

Minister Aab lisas, et põlevkivisektori ümberkorraldamine ei juhtu üleöö, vaid muutusi tuleb planeerida samm-sammult. "Lõppude lõpuks on eesmärk edendada Ida-Virumaal elavate inimeste elukvaliteeti," ütles Aas.


Kohtumine toimub 20. veebruaril kell 14.00-16.00 Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve). 

Kohtumisele on kutsutud järgmiste organisatsioonide esindajad: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium, Narva linn, Narva-Jõesuu, Sillamäe linn, Toila vald, Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Alutaguse vald, Ida-Virumaa omavalitsuste liit, Ida-Viru ettevõtluskeskus, töötukassa, Eesti geoloogiateenistus, Eesti kaubandus-tööstuskoda, Viru Keemia Grupp, Eesti Energia, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa keemikute ametiühing, Kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühing, Energeetikatöötajate ametiühingute liit, Kunda Nordic Cement ning Kiviõli Keemiatööstus.


KAVA
13.45-14.00 Kogunemine ja kohvilaud
14.00-14.45 Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson tutvustab rohelise kokkuleppega kaasnevaid võimalusi ja mõju Ida-Virumaale
14.45-15.10 Majandus- ja taristuminister Taavi Aas annab ülevaate energeetika ja põlevkivisektori arengutest ja väljakutsetest
15.10-15.30 Riigihalduse minister Jaak Aab räägib Ida-Virumaa tegevuskavast aastani 2030 ja Õiglase Ülemineku Fondist
15.30-16.00 Arutelu