Julia Timerbulatova: Tallinna Linnavolikogu liikmed, annetame hüvitise tõusu!

Tallinna Linnavolikogu liikmete hüvitis tõuseb 1. aprillist seoses indekseerimisega. Seoses praeguse kriisiga on probleemide lahendamisega tegelevates organisatsioonides rahavajadus suurem kui tavaliselt.
 
Seetõttu teen ettepaneku, et annetame üheskoos vähemalt oma hüvitise tõusu summa mõnele organisatsioonile, kes seda inimeste aitamiseks vajab. Loodan, et olete minuga samal meelel.

 
Annetuse tegemisel usaldage oma südant, kuid Tallinna Linnavolikogu liikmetena võiksime toetada eelkõige neid organisatsioone, mis teevad linnaga koostööd:
 

 


Tallinna Lastehaigla Toetusfond
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Tallinna Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill)
Eesti Punase Risti Tallinna Selts
Vähiravifond „Kingitud Elu“
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu

 

Lugupidamisega,
Julia Timerbulatova
Tallinna Linnavolikogu liige