Küsitlus: Jüri Ratase tööga on rahul 66 protsenti inimestest

Peaminister Jüri Ratase tööga on rahul 66 protsenti inimestest ehk kaks kolmandikku vastanutest andis valitsusjuhi tegevusele positiivse hinnangu, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest.

Kiirküsitlus viidi läbi 29.-30. aprillini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellel osales kokku 500 vastajat. Tegemist on esindusliku veebiküsitlusega, mis viidi läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.