Koalitsioonileping näeb ette pensionitõusu ja tervishoiureformi

Jan 25

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas allkirjastasid koalitsioonilepingu aastateks 2021-2023. Koalitsioonileping sisaldab mitmeid Keskerakonna jaoks olulisi punkte.

- Suuname pensioni teise samba reformist vabaneva raha pensionikindlustuse puudujäägi katmiseks, keskmise vanaduspensioni maksuvabaks muutmiseks ja erakorraliseks pensionitõusuks;

- Algatame tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks inimkeskse tervishoiureformi, pidades oluliseks inimese tervise ja töövõime kiiret taastumist;

- Eraldame riigi poolt teadus- ja arendustegevuseks vähemalt 1% SKT-st. Peame oluliseks erasektori investeeringute kasvu teadus- ja arendustegevusse;

- Õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamine on Eesti riigi kestlikkuse tugisammas;

- Toetame maakondlikku ühistransporti andes ühistranspordikeskustele vabaduse liiniveo kvaliteedi ja korralduse üle otsustamisel;

- Töötame koostöös Ida-Virumaa omavalitsuste, ettevõtlusorganisatsioonide ja teadlastega välja tegevuskava õiglaseks üleminekuks ja uute töökohtade loomiseks;

- Tagame kiire internetiühenduse kättesaadavuse üle kogu Eesti ja kiirendame viimase miili ühenduste väljaehitamise tempot;

- Kiirendamine neljarealiste teede planeerimist ja eraldame teedeehituseks täiendavat raha. Teeme koostööd kohalike omavalitsustega kohalike teedevõrgu seisundi parandamiseks ja teede mustkatte alla viimiseks;

- Tagame noortele peredele võimaluse saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel minimaalse omafinantseeringuga;

- Kiirendame e-riigi ja digilahenduste edasiarendust. Teeme inimestele ja ettevõtetele suunatud digiteenused etteaimatavaks ja sündmuspõhiseks;

- Jätkame multifunktsionaalsete spordihallide rajamist maakonnakeskustesse.

Koalitsioonileping täismahus SIIN.