Valitsuses

Valitsus viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat, mille kujundab Riigikogu; suunab ja koordineerib valitsusasutuste tööd ning kannab vastutust kogu täidesaatva riigivõimu eest. Nii kujutab valitsus eesotsas peaministriga endast riigi poliitilist juhtkonda, kes võtab kollegiaalselt vastu otsuseid täidesaatva võimu nimel.


KESKERAKONNA MINISTRID VALITSUSES

 
 

Peaminister Jüri RatAS

  

Majandus- ja taristuminister TAAVI AAS

 

 Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

 

 

Riigihalduse minister JAAK AAB

  

SOTSIAALminister TANEL KIIK