annetuste vastuvõtmise kord

Eesti Keskerakonnas tegeleb erakonna tegevuse toetamiseks tehtavate annetustega seotud küsimuste ja järelevalvega Keskerakonna finantsjärelevalve komisjoni esimees Tanel Kiik koos teiste komisjoni liikmetega vastavalt Eesti Keskerakonna juhatuse 8. veebruari 2021. a. otsusele, vt Eesti Keskerakonna tegevuse toetamiseks tehtavate annetuste vastuvõtmise korda 


Keskerakonna liikmed juhinduvad oma tegevuses muu hulgas Keskerakonna eetikakoodeksist ning hea halduse tavast


Keskrakonna volikogu on kinnitanud liikmemaksu suurused järgnevalt:
 
1.      töötavatele erakonna liikmetele 20 eurot aastas;
2.      õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 2 euro aastas.
 
Keskerakonna liikme jooksva aasta liikmemaks peab olema tasutud 1. juuniks.

Kui Sa soovid toetada konkreetset Keskerakonna piirkonda siis leiad annetuse tegemiseks vajaliku arvelduskonto numbri piirkonna kontaktandmete juurest.  

Keskerakonna piirkondade liikmemaksude kontod asuvad SEB Pangas.

 

MEIE ARVELDUSARVED

SEB PANK           EE411010002002425008 
SWEDBANK        EE462200221012021500
 

SAAJA: EESTI KESKERAKOND
SELGITUS: ANNETUS, ees- ja perekonnanimi, isikukood

NB! Ilma nime ja isikukoodita annetused kanname isikule tagasi!

Isik peab annetuse tegema oma isiklikult kontolt, teiste isikute eest annetuse tegemine ei ole seadusega lubatud! NB! Isik peab annetuse tegema oma isiklikult kontolt, teiste isikute eest annetuse tegemine ei ole seadusega lubatud! ddddNB! Isik peab annetuse tegema oma isiklikult kontolt, teiste isikute eest annetuse tegemine ei ole seadusega lubatud!