Veebr 23

President Kersti Kaljulaid tunnustab Riigivapi II klassi teenetemärgiga aastatel 2016–2021 Eesti Vabariigi peaministri ametit pidanud Jüri Ratast.

Jüri Ratase juhtimisel seisis valitsus erakorralise pensionitõusu eest, parandas arstiabi kättesaadavust, tõstis õpetajate töötasu ning teadus- ja arendustegevuse riigipoolse rahastuse 1% SKP-st. Samuti tegi valitsus teoks maksureformi, suurendas kohalike omavalitsuste tulubaasi ning eraldas lisaraha maaelu arenguks.

Loe edasi
Veebr 19

Sel aastal tõusevad pensionid oodatust rohkem. Koos täiendava pensionilisaga laste kasvatamise eest tõuseb vanaduspensionäride sissetulek alates 1. aprillist keskmiselt ligi 29 eurot.


44-aastase pensioniõigusliku staažiga inimesel on keskmine pension praegu 528 eurot, aprillikuust on see aga 552 eurot ning lisaks kasvab pensionilisa iga lapse kasvatamise eest ca 3,5 euro võrra. Taoline kasv on võimalik tänu erakorralisele pensionitõusule ning sotsiaalmaksu oodatust paremale laekumisele. Seda toetasid meie mullused ühispingutused – hoida majandus võimalikult avatuna ja pakkuda riigi kriisiabi raskustesse sattunud inimestele ning ettevõtetele.

Loe edasi
Veebr 16

Austatud Riigikogu liikmed, head kuulajad!

Eesti tegutseb välispoliitikas suveräänse riigina, et meie huvid oleksid esindatud, julgeolek kindel ning meie inimeste elujärg paraneks. Tänavu tähistame meie iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva ja täitub sada aastat diplomaatiliste suhete sõlmimisest paljude meie liitlaste ja partneritega, kes on seisnud meie kõrval heas, aga toetanud meid ka rasketel hetkedel. Kuulume koos väärtusruumi, kus lähtutakse demokraatiast, õigusriigi põhimõtetest, vabaturumajandusest, inimväärikusest, kõigi rahvaste kultuuride, identiteedi ja tavade mitmekesisusest, sõnavabadusest ning inimõiguste järgimisest.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.