Mär 04

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart esitas uueks Lasnamäe linnaosavanema kandidaadiks senise Kesklinna linnaosavanema Vladimir Sveti. Linnavalitsus vabastas ametist Lasnamäe linnaosavanema Andres Vääni tema enda soovil.

"Linnavalitsus suhtub mõistvalt Andres Vääni otsusesse ja täname teda töö eest Lasnamäe linnaosa juhtimisel. Uuele linnaosavanemale on kõrged ootused nii linnavalitsusel kui ka kohalikel elanikel. Tal peab olema visioon Lasnamäe arengust ja energiat ning järjepidevust plaanide elluviimiseks. Loomulikult tuleb kasuks selle piirkonna hea tundmine ja selle eripäradega arvestamine. Vladimir Svet on näidanud, et ta suutis Kesklinna linnaosas rajada koostöö nii kohalike elanike kui ka partneritega ning seda hoida ja ma loodan, et ta suudab neid häid kogemusi ka Lasnamäel rakendada," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Loe edasi
Mär 01

1. märtsil toimusid Keskerakonna Noortekogu volikogu valimised. Volikogu on noortekogu kõrgeim esindusorgan kongresside-vahelisel ajal, mis töötab välja noortekogu poliitikat.

Volikogu juhatus koosneb kolmest inimesest - esimehest ja kahest aseesimehest. Kesknoorte volikogu esimehe kohale kandideerisid Kristi Rüütel ja Markus Meier ning aseesimeeste kohale Tatjana Anttonen, Dmitriy Fadin ja Rauno Leuska. Häälteenamusega sai volikogu esimeheks Kristi Rüütel ja aseesimeesteks Tatjana Anttonen ja Dmitriy Fadin.

Loe edasi
Veebr 27

Valitsus kinnitas täna elektrituruseaduse muudatused, et suurendada biomassi osakaalu Eesti energiaportfellis ja muuta taastuvenergia tootmise vähempakkumiste regulatsioone paindlikumaks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on mõistlik asendada tulevikus järjest rohkem põlevkivi väheväärtusliku puiduga, et tõsta Narva elektrijaamade konkurentsivõimet elektriturul, säilitada inimestele töökohad energeetikasektoris ja luua juurde uusi metsanduses.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.