Jüri Ratas Innoves: meie maailmaklassi haridus vajab ka tipptasemel teenuseid

Peaminister Jüri Ratas külastas täna koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga sihtasutust Innove, mis täidab Eesti hariduselus olulisi funktsioone, olles muuhulgas riiklike testide korraldaja ning õppekavade koostamise ja metoodiliste lähenemiste kompetentsikeskus.

 Peaminister rõhutas kohtumisel Innove juhtide ja töötajatega, et sihtasutusele antud ülesanded on Eesti haridusele väga suure tähtsuse ja mõjuga. „Usun, et iga meie laps, noor ning täiskasvanu on puutunud kokku Innove tööga. Sealsete ekspertide eestvedamisel või kaasabil on loodud meie koolide praegused õppekavad. Samuti teevad nad vastutusrikast tööd tasemetööde, riigieksamite ja muude hariduselus väga oluliste testide koostamisel,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Sihtasutus tegeleb ka kutsehariduse edendamise ja õpetajaameti populariseerimisega ning viib koos haridus- ja teadusministeeriumiga läbi suuri rahvusvahelisi haridusuuringuid nagu 15-aastaste oskusi võrdlev PISA test või õpetajate ja õpikeskkonna kohta võrdlusandmeid koguv TALIS-e uuring. Innove vastutusalasse kuulub ka eesti keele õppe korraldamine ja arendamine ning samuti kodakondsus- ja eesti keele tasemeeksamite korraldamine.

Peaminister rõhutas, et iga kindlasti tajub iga Innove töötaja, kuivõrd suured ootused on kodanikud ja riik nende töö kvaliteedile pannud. „Innove on Eesti hariduse tippkompetentsikeskus ning täidab meie ühiskonna jaoks väga olulist rolli. Tulevikus peame senisest veelgi enam kaasama meie enda ning ülejäänud maailma parimaid teadmisi ja asjatundjaid, et saavutatud taset hoida. Kindlasti tuleb meil pakkuda lisaks Eesti maailmaklassi haridusele ka täielikult tipptasemel teenuseid,“ sõnas Ratas.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on ministeeriumi jaoks tähtis, et Innove väärtuslik panus jätkuks ka tulevikus. „Eesti haridus on maailmatasemel ja kõrge taseme hoidmiseks peavad laitmatult töötama kõik tugiteenused ning haridussüsteem toimima sujuvalt. Näiteks lähipäevil saavad parimad koolilõpetajad just Innove abiga tunnustusmedalid kaela,“ lisas minister. Sihtasutuse Innove ülesandeks on olnud ka karjääriinfo vahendamine ning karjäärinõustamine Rajaleidja keskustes.

Töötukassa reformi tulemusel liigub see alates järgmise aasta jaanuarist Töötukassa alla. Innove on ka Euroopa Liidu struktuurivahendite haldamise eest vastutav asutus, jagades laiali valdava osa hariduse, sotsiaalvaldkonna ja kultuuri Euroopa Liidu rahadest.