Keskerakonnaga liitunud Helve Särgava: soovin Tallinna linna arengusse panustada

Jan 21

Kauaaegne Harju Maakohtu kohtunik ja esimees ning Tallinna Linnavolikogu liige Helve Särgava allkirjastas täna liitumisavalduse Keskerakonnaga. Helve Särgava ütles, et ta soovib poliitikas aktiivselt osaleda ja tahab Tallinna linna arengusse panustada.

„Mitmed Tallinna linna algatused on mulle südamelähedased,“ ütles Särgava. „Toetan seaduslikke takistusi, mis piiravad alkoholi liigtarbimist. Jah, igal inimesel on õigus otsustada, kui palju ta alkoholi tarbib, kuid oma käitumisega ei tohi häirida kaaslinlasi ega tekitada neile ebamugavusi.“

Samuti kuulub Helve Särgava prioriteetide hulka lähisuhtevägivallaga seotud probleemide ennetamine ja nende efektiivsem lahendamine. „Tallinnal on võimalused selles vallas reaalselt midagi ära teha. Eelkõige pean silmas ruumide rajamist, kuhu saaks toimetada kas vägivallatseja või ohver. Pikalt kohtusüsteemis töötanuna võin kinnitada, et praktiliselt kõik perevägivalla teod pandi toime alkoholijoobes.“

Helve Särgava tõstis esile Tallinna linna panustamist lastesse – tasuta söögi pakkumine lasteaedades ja koolides on väärt algatus. „Viimastel aastatel on põhjalikult renoveeritud mitmeid lasteaedu ja koole,“ lisas ta. „Tahan hea seista ka selle eest, et soodustada kortermajade renoveerimist. Olen lihtne maatüdruk ja Keskerakond on heas mõttes lihtsate inimeste erakond. Me sobime hästi!“

Lisaks eelpool nimetatud tiitlitele on Helve Särgava Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler, aasta pressisõber (2011), aasta ema (2014), aasta naine (2016) ning kolme lapse ema ja seitsme lapselapse vanaema.