Okt 20

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul vajab Riigikohtu lahend koalitsiooni sees arutamist, aga vastavalt kokkulepitule ja Riigikogu enamuse tahtele liigume II samba reformiga lõpuni esimesel võimalusel, kui analüüsid ja muudatused on ettevalmistatud.


„Minu arvates oli igal juhul mõistlik, et nii suurt tähelepanu pälvinud seaduse osas kujundas lisaks Riigikogule ja presidendile seisukoha ka Riigikohus, mille liikmed on vabad poliitilistest allhoovustest,“ ütles Keskerakonda kuuluv Tõnis Mölder. "Riigikohtu otsuses pole samas midagi üllatavat. Tegemist ongi keerulise õigusliku küsimusega ja igasugune selgus on positiivne. Oluline on märkida, et Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole presidendi poolt tõstatatud negatiivsed mõjud piisavalt tõsikindlad."

Loe edasi
Okt 11

2020. aasta tõi uue globaalse väljakutse – koroonaviirus SARS-CoV-2 leviku. Eesti riik reageeris kevadel kiirelt ja otsustavalt, mille tulemusena tulime viiruse esimesest lainest edukalt välja. Eriolukorra ajal eraldasime üle 200 miljoni euro tervishoiu täiendavate kulude ja hüvitiste katmiseks. Seeläbi toetasime haiglate, arstide, kiirabitöötajate, õdede ja teiste tervishoiutöötajate tööd ning tagasime laialdase testimisvõimekuse. Samuti hüvitasime ligi 100 000 haiguslehe puhul ka 1.-3. haiguspäeva, mis toetas haigestunute isolatsiooni jäämist.

Loe edasi
Okt 11

Keskerakond on alati väärtustanud haridust ja teadust. Oleme täitnud ühiskonna ootuse ning esmakordselt kasvab teadus- ja arendustegevuse riigipoolne rahastus 1 protsendini SKP-st. Selleks kinnitas Vabariigi Valitsus teadus- ja arendustegevuseks 286,4 miljonit eurot, mille eesmärgiks on luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks ning Eesti osaluse ja nähtavuse suurendamiseks teadus- ja arendustegevuse alases koostöös.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.