Mai 04

Peaminister Jüri Ratase tööga on rahul 66 protsenti inimestest ehk kaks kolmandikku vastanutest andis valitsusjuhi tegevusele positiivse hinnangu, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest.

Kiirküsitlus viidi läbi 29.-30. aprillini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellel osales kokku 500 vastajat. Tegemist on esindusliku veebiküsitlusega, mis viidi läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.
 

Mai 04

EKRE liidrid Mart ja Martin Helme astusid nädalavahetusel taas kord üles erakonna kinnimakstud reklaamsaates, kus rääkisid, et Rail Balticu rajamine ei lähe edasi, sest nemad on selle "suures osas seisma pannud". Näen EKRE tegevuses paralleele omaaegsete ludiitide-masinapurustajatega ning juhin tähelepanu, et rahandusminister Martin Helme on, just vastupidi, kõigiti Rail Balticu rajamisele kaasa aidanud.

Loe edasi
Mai 04

Riigikogus läbis esimese lugemise Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (180 SE). Õiguskomisjoni liige Marek Jürgenson selgitab eelnõu olemust.

Peab tõdema, et pandeemiakriisil on ka positiivseid külgi. Üheks selliseks võib kahtlemata lugeda e-lahenduste julgemat kasutamist. Olude sunnil omandatud kogemusi ei tohiks hüljata ka tulevikus ning näiteks e-kool võiks eriolukorra lõppemise järel jääda kättesaadavaks vähemalt hõreasustusega maapiirkondades ning videosilla kaudu korraldatud koosolekud aitaksid edaspidigi aega kokku hoida.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.